Vichy FR 2008

 

Waar is Vichy? Van 21 juni t/m 25 juni 2008 zijn in Vichy in Frankrijk de twaalfde Europese Spelen voor Hart- en Longgetransplanteerden gehouden.

Vanuit de zestien deelnemende landen waren 235 personen uitgevaardigd. Het Nederlandse team bestond uit 21 deelnemers waarvan tien personen een harttransplantatie hebben ondergaan en elf deel-nemers een longtransplantatie.

De verschillende deelnemers hebben zich ingeschreven voor Atletiek, Badminton, Golf, Tafeltennis, Tennis, Volleybal, Wielrennen en Zwemmen. Daarnaast is er meegedaan met het optionele Franse ‘Pétanque’ (=Jeu de Boules).

Doel van de Europese Spelen

De spelen worden elke twee jaar gehouden met een drievoudige reden.

  1. Het grotere publiek te informeren over orgaandonatie
  2. Het aanmoedigen tot sportieve activiteiten door getransplanteerden
  3. Het bedanken van de nabestaanden van orgaandonors

Vanuit deze doelstellingen is voor de opening van de spelen een parade georganiseerd met alle deelnemende sporters. Deze parade ging van het gemeentehuis naar het ‘Conference Centre’, dit midden door de belangrijkste straten van Vichy. Tijdens de parade is informatie aan het publiek verstrekt over orgaandonatie.

De officiële opening van de spelen vondt plaats in het ‘Conference Centre’ waarbij nationale en regionale autoriteiten (politiek, medisch, sport) aanwezig waren.

Binnen Vichy is een boom geplant in een voor publiek toegankelijk park als eerbetoon aan de familie van de donoren. Ook een gedenksteen is daarbij geplaatst.

Sponsoring van het Nederlandse Team

Escura Apotheek De Maten/> P-Logic: Voor uw ICT- en Administratieve diensten Innovatieve Geneesmiddelen